CRP

quikread_go_instrument_web

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze. Hladina CRP v kontextu klinického stavu pacienta může lékaři napomoci v diferenciální diagnostice mezi bakteriálními a virovými infekcemi a při racionalizaci antibiotické léčby.