Úvod

Vítejte na webových stránkách ambulance všeobecného praktického lékaře

MUDr. Jany Roubcové

Zde se Vám budou zobrazovat informace ohledně chodu ambulance.


 


!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE KORONAVIRU A PROVOZU ORDINACE !!!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

ŽÁDÁME PACIENTY, KTEŘÍ NEMAJÍ AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, ABY ODLOŽILI NÁVŠTĚVU V ORDINACI

NEPROVÁDÍME ŽÁDNÉ PREVENCE, PREVENTIVNÍ PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

NEVYSTAVUJEME POSUDKY, POTVRZENÍ,  KTERÉ NELZE REALIZOVAT BEZ NÁVŠTĚVY ORDINACE

O RECEPT ŽÁDEJTE POUZE EMAILEM NEBO TELEFONICKY tel. 705 107 220 nebo erecept@jrpraktik.cz

KAŽDÝ, KDO MÁTE RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ (např. KAŠEL, PRŮDUŠKY, OBTÍŽNĚ SE VÁM DÝCHÁ), VOLEJTE!!! NECHOĎTE DO ORDINACE!!! NEJDŘÍVE VOLEJTE

Osobám, které se vrátily z pobytu Z NÍŽE UVEDENÝCH ZEMÍ zpět na území České republiky, se NAŘIZUJE, aby bezprostředně po návratu do ČR NÁM oznámili tuto skutečnost  TELEFONICKY nebo EMAILEM, BEZ OSOBNÍHO KONTAKTU

TÝKÁ SE: Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Itálie, Japonsko, Singapur, Španělsko, Německo, Francie, USA, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko, Řecko, Argentina, Indonésie

MOŽNÉ SCÉNÁŘE:

1. Jsem BEZ PŘÍZNAKU, návrat z výše uvedených zemí od 12.3.2020 do odvolání – volám praktickému lékaři a ten mi (na dálku) vystaví e-neschopenku s potvrzením o KARANTÉNĚ – dodržuji karanténu a v případě objevení se příznaku volám praktického lékaře

2. Mám PŘÍZNAKY, návrat z libovolné z výše uvedených zemí od 12.3.2020 a později – volám praktickému lékaři – lékař kontaktuje ihned Krajskou hygienickou stanici, NEBO LÉPE VOLÁM PŘÍMO KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICI: NON-STOP informační linky Krajské hygienické stanice 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147. Praktický lékař (na dálku) vystaví e-neschopenku bez návštěvy ordinace

3. Mám PŘÍZNAKY, ale nebyl jsem v ŽÁDNÉ Z UVEDENÝCH ZEMÍ ani jsem se nesetkal s osobami, kteří v těchto zemích byli – volám praktickému lékaři, NECHODÍM DO ORDINACE – lékař odebere anamnézu po telefonu, poučí mě o příznacích, při kterých bych měl navštívit ordinaci lékaře, doporučí mi symptomatologickou léčbu. Bude-li to nutné, pozve mě do ordinace – lékař (na dálku) vystaví e-neschopenku po telefonu – bez návštěvy ordinace – pokud nebudu mít závažné obtíže, zavolám za týden, pokud se již budu cítit dobře, lékař ukončí e-neschopenku.

4. Nemám PŘÍZNAKY, ale byl jsem v kontaktu s osobami s podezřením na koronavirus – volám praktickému lékaři, NECHODÍM DO ORDINACE (zřejmě již Vás nahlásila hygienická stanice) – lékař (na dálku) vystaví e-neschopenku po telefonu s potvrzením o KARANTÉNĚ – dodržuji karanténu a v případě objevení se příznaku volám praktického lékaře


Pro případ, že pociťujete příznaky onemocnění (teplota, nachlazení, kašel), jsou zřízeny následující telefonické linky:

NON-STOP informační linky Krajské hygienické stanice 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147.


Vracíte se z oblasti postižené novým typem koronaviru COVID-19 a máte horečku nad 38°C, kašel nebo potíže s dýcháním?

Řiďte se pokyny Ministerstva zdravotnictví.
Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz


Od 3.1.2019 nové kontaktní telefonní číslo:

Nové přímé mobilní telefonní číslo do naší ordinace:

705 107 220.

Číslo bude dostupné v ordinačních hodinách.

Upozorňujeme pacienty, že na SMS zprávy nebude z organizačních důvodů reagováno.


AKTUÁLNĚ:

e-RECEPTY elektronickou poštou (emailem): žádosti o elektronické recepty žádejte VÝHRADNĚ na pro tyto účely zřízenou emailovou adresu: erecept@jrpraktik.cz . Děkujeme


1.1.2018

Nový přístroj pro 24-hodinové monitorování krevního tlaku – TK Holter.


1.9.2016

Nový přístroj ke stanovení CRP z kapky krve (Quikread Go) . Umožní ihned posoudit možný bakteriální zdroj zánětu a adekvátní nasazení léčby antibiotiky.


1.8.2016

Ke zvýšení komfortu našich pacientů byl do ordinace pořízen nový přístroj COAGUCHEK XS k okamžitého stanovení INR (Quick) – tedy k monitoraci nastavení terapie Warfarinem bez nutnosti odběru krve ze žíly a odesílání vzorku do laboratoře. Výsledek je tak znám ihned a umožňuje okamžitou úpravu dávkování léku.


10.5.2016

Ke zvýšení komfortu našich pacientů byl do ordinace pořízen nový EKG přístroj, nyní tak toto základní vyšetření provádíme přímo v naší ambulanci, bez nutnost odesílání na další pracoviště.


12.2.2016

Zahájení chodu webových stránek naší ambulance.


Fotogalerie