Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Preventivní prohlídka do zaměstnání 300 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 500 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz – řidič profesionál 300 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz – důchodci 300 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 250 Kč
Prodloužení zdravotního průkazu 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku 350 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy 300 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 500 Kč
Vyšetření k lázeňskému návrhu 250 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ 100 Kč
Výpis úrazové pojistky 300 Kč
Bodové hodnocení úrazu 250 Kč
Potvrzení na vlastní žádost 250 Kč
Zpráva pro policii, soudy apod. 300 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 150 Kč
Vystavení duplikátu (PN, žádanky) 100 Kč
Potvrzení na brigády (studenti) 100 Kč
Vypsání žádosti do domova důchodců 100 Kč