INR

Přístroj ke stanovení INR (Quick) – stavu koagulace u pacientů léčených warfarinem

  • stačí kapka krve, okamžitý výsledek
  • možná okamžitá úprava dávkování bez nutnosti zasílání krve do laboratoře

coaguchek_xs