Author: admin

Přístroj ke stanovení CRP

Nový přístroj ke stanovení CRP z kapky krve (Quikread Go) . Umožní ihned posoudit možný bakteriální zdroj zánětu a adekvátní nasazení léčby antibiotiky.   Více zde.

Read More

Nový přístroj ke stanovení INR (Quick)

Do naší ambulance byl pořízen přístroj ke stanovení INR (Quick) – stavu koagulace u pacientů léčených warfarinem stačí kapka krve, okamžitý výsledek možná okamžitá úprava dávkování bez nutnosti zasílání krve do laboratoře více zde.

Read More

Nový EKG přístroj!

Ke zvýšení komfortu našich pacientů byl do ordinace pořízen nový EKG přístroj, nyní tak toto základní vyšetření provádíme přímo v naší ambulanci, bez nutnost odesílání na další pracoviště.   více zde.

Read More